Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Rivarela, Novigrad

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Rivarela, Novigrad

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Grazia Sinosini

Poštovani,
Zahtjev za informaciju trebate uputiti direktno osnovnoj školi Rivarela, a ne Gradskoj upravi.
Mail osnovne škole Rivarela je:
[Osnovna škola Rivarela, Novigrad request email]

S poštovanjem,
Grazia Sinosini

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Rivarela, Novigrad, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Eva
Osnovna škola Rivarela, Novigrad

Poštovani,
Dostavljamo vam tražene podatke
1.) U ovom sazivu Vijeće roditelja ustrojeno 29.9.2017.
2.) 17 članova
3.) Predsjednica:Suzan Radizlović,;zamjenica Karin Anić
4.) Kristina Fabris
5.) 29.9.2017
6.) Jedan zapisnik
7.) Nije bilo prijedloga roditeljskog vijeća

S poštovanjem,
Eva Mofardin
OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA NOVIGRAD

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Rivarela, Novigrad može: