Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Brodarica

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Brodarica

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Brodarica.

Od: Mail Delivery Subsystem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment attachment.bin
1K Download


The original message was received at Tue, 12 Dec 2017 21:40:43 +0100
from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged)

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
[e-mail adresa]
(reason: 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-1207-1513111244-2>)
(expanded from: <[Osnovna škola Brodarica e-mail za zahtjeve]>)

----- Transcript of session follows -----
... while talking to imap-backend.skole.hr.:

otkrij citirane dijelove

<<< 552 5.2.2 Over quota SESSIONID=<cyrus-1207-1513111244-2>
554 5.0.0 Service unavailable

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Brodarica.

Od: Tajnistvo
Osnovna škola Brodarica


Attachment Vije e roditelja.doc
433K Download View as HTML


Poštovani,
 
u prilogu  Vam dostavljamo tražene informacije.
 
S poštovanjem,
 
 
Meri Friganović, službenik za informiranje

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Brodarica može: