Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad
Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad

Poštovani gosp. Valentin,
školska godina 2018./2019. započinje 1. rujna 2018. godine kada ćemo započeti postupak formiranja Vijeća roditelja za školsku godinu 2018./2019.
Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav

Ivanka Mesarić, tajnica

OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD
IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 4
Tel:01-2881-695
Fax:01-2881-693
http://www.os-gjdezelica-ivanicgrad.skol...

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad.

Od: OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad
Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad

Poštovani g. Valentin,
evo odgovora na Vaša pitanja:

1. Vijeće roditelja u OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad ustrojeno je na sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine
2. Broj članova Vijeća roditelja je 24
3. Za predsjednicu Vijeća roditelja u školskoj 2017./2018. godini jednoglasno je izabrana gđa Tajana Tudor, predstavnica roditelja 1.c razreda, a za zamjenika predsjednice jednoglasno je izabran gosp. Zdenko Radošević, predstavnik roditelja 4.b
razreda.
4. Član Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja je Tihana Vuković Počuč
5. U ovoj školskoj godini Vijeće roditelja je zasjedalo samo jednom i to 27. rujna 2017. godine
6. Na sjednici Vijeća roditelja vodi se zapisnik. Dnevni red navedene sjednice bio je:
1. Konstituiranje Vijeća roditelja u školskoj 2017./2018. godini
2. Prijedlog školskog kurikuluma za školsku 2017./2018. godinu
3. Prijedlog godišnjeg plana i programa rada škole u školskoj 2017./2018. godini
4. Pitanja i prijedlozi
Na sjednici je izvršeno konstituiranje na način naveden u odgovoru pod točkom 3. Zatim je jednoglasno usvojen prijedlog Školskog kurikuluma u 2017./2018. školskoj godini te Godišnji plan i program rada škole u školskoj 2017./2018. školskoj godini. Na sve upite roditelja pod točkom 4. ravnateljica je dala odmah odgovor.
7. Na sjednici vijeća roditelja roditelji su raspravljali o jelovniku škole, o potrebi zabrane nošenja mobitela u školu, o opskrbljenosti toaleta toaletnim papirom, o mogućnosti nenošenja svih udžbenika u školu, o slanju uplatnica za školsku kuhinju roditeljima putem e-mail-a, te je bilo i pohvala. O jelovniku je bilo prijedloga za izmjenu nekih jela te je bilo i pohvala na jelovnik kakav je. Bio je prijedlog da se učenicima zabrani nošenje mobitela u školu, što je primljeno s negodovanjem od većine roditelja. Bio je upit o opskrbljenosti toaleta toaletnim papirom o čemu su roditelji obaviješteni da su svi toaleti opskrbljeni nosačima toaletnog papira u velikim rolama tako da papira ima cijelo vrijeme. Prijedlog o mogućnosti nenošenja svih udžbenika u školu se ne provodi jer škola nema prostora za pohranjivanje tolikog broja udžbenika. Uplatnice za školsku kuhinju nije moguće slati e-mail-om jer je opterećenost svim financijskim poslovima jedinog računovodstvenog djelatnika velika. Pohvale su se odnosile na već spomenuti jelovnik kao i na učitelje koji su realizirali maturalno putovanje učenika 8. razreda.

S poštovanjem,
Ines Tudović, službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad
Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad


Attachment Zapisnik Vije a roditelja O ure De eli a Ivani Grad 27.9.2018..pdf
2.3M Download View as HTML


Poštovani gosp. Valentin,
u privitku Vam dostavljam skenirani zapisnik sjednice Vijeća roditelja.
S poštovanjem
Ines Tudović, službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić Grad može: