Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ferdinandovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola Ferdinandovac again.

Danijela Begović Jankić,

1 Attachment

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo informaciju o Vijeću roditelja
u školskoj godini 2017./2018.

1) Vijeće roditelja ustrojeno je 25. rujna 2017. godine

2) Vijeće roditelja broji 13 članova

3) Predsjednica Vijeća roditelja je gđa. Marija Ščuka, a zamjenik je gosp.
Davor Penezić

4) Član Školskog odbora iz reda roditelja je gđa. Melita Barberić Čokić

5) U školskoj godini 2017./2018. Vijeće roditelja zasjedalo je jedanput
dana 25. rujna 2017. godine

6) Zapisnik u privitku

7) Sadržano u zapisniku.

S poštovanjem,

Danijela Begović Jankić, službenik za informiranje

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org