Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj.

Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj


Attachment Odgovor na zahtjev za pristup informacijama.pdf
3.0M Download View as HTML


Spojite s ovim

Igor Valentin - komentar ()

Upozorenje Povjerenice za informiranje:
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/M2Uh...

Rješenje o poništavanju rješenja:
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/dhec...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj može: