Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje.

Od: OŠ Brinje Tajništvo
Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje


Attachment IMAMO PRAVO ZNATI.docx
16K Download View as HTML


 

 

  

 

            

 

 

U privitku vam dostavljamo tražene podatke,

 S poštovanjem,

 

   

 

    

           

 

  

     

 

           

 

   

Dana 12. prosinca 2017. u 22:06 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5793 email]> je napisao/la:

     Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje

     Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
     2017/2018

     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za tekuću školsku godinu 2017/2018:

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)

     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #5793 email]

     Je li [3][Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje? Ako
     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #5793 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: OŠ Brinje Tajništvo
Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje

 1. Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1
Zakona)

 

            Sukladno članku 139. Statuta Osnovne škole Luke Perkovića
Brinje, roditelji učenika svakog

            razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom
sastanku razrednog odjela između

           sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja,
sjednica vijeća roditelja održana je

          15. rujna 2017.

 

 2. Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

 

U školskoj godini 2017./2018., imamo 16 razrednih odjela, stoga broj
članova vijeća roditelja iznosi 16.

 

    3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
             (čl. 137, st. 3 Zakona)

 

              Predsjednik vijeća roditelja  u školskoj godini 2017./2018.,
je gospođa Josipa Pavlović, a

             zamjenik predsjednika vijeća roditelja je Mile Rajković.

 

   4)      Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4

          Zakona)

     

 

           Josipa Pavlović izabran je za predstavnika roditelja u
            školskom odboru

 

 

5. Datum  zasjedanja vijeća roditelja  u školskoj godini 2017./2018. 
Vijeće roditelja u školskoj godini

    2017./2018., zasjedalo je 15. rujna 2017.

 

 

 

 

 6. Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

    

    Zapisnici vijeća roditelja mogu se dobiti na uvid u tajništvu Osnovne
škole Luke Perkovića Brinje

 

7. Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
   i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

 

 

Prijedloga roditeljskog vijeća i odgovora ravnateljice nije bilo.

 

   

 

 

Tajnica škole
Marijeta Usmiani

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ Brinje Tajništvo
Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje


Attachment Zapisnik Vije a roditelja zapisnik 15.9.2017..docx
21K Download View as HTML


U privitku vam dostavljamo Zapisnik vijeća roditelja.
Dana 1. siječnja 2018. u 11:26 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5793 email]> je napisao/la:

     Za: Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje

     Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
     roditelja u školskoj godini 2017/2018

     Poštovani,
     u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

     1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)
     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)
     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
     a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
     b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
     se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
     vodi direktno do traženog dokumenta
     c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
     informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
     skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
     zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
     fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
     d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
     propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
     predmetu prava na pristup informacijama
     e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
     propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
     zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
     izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
     izuzetim informacijama
     f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
     je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
     - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
     dostavljate dokument

     Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje može: