Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Snježana
Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Poštovani,
Upućujemo Vas na web str. Škole http://os-mkrleze-zg.skole.hr/skola/zako..., na kojoj se nalaze obrasci, te nam popunjeni obrazac Zahtjeva dostavite na našu adresu.
Napominjemo da Vam ne možemo dati podatke o sastavu Vijeća roditelja za 2018/19. godinu jer je u tijeku šk. godina 2017./18.
Vijeće roditelja se imenuje za tekuću školsku godinu u skladu s čl. 153. - 161. Statuta škole (objavljen na web str. Škole) i čl. 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17).
Cit. čl 154.st.1. Statuta: "Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za vijeće roditelja".
S poštovanjem,

Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb, Kaptol 16,
[Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb.

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji,
potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže
dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI),
podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti
objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati
zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji
služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije
dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se
pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati
pečatom zahtjev
e) "uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva
podnesenog elektroničkom poštom, kada već sa sigurnošću možete
utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima
ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći" -
citat iz publikacije Povjerenika za informiranje "Primjena Zakona o
pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za
informiranje u tijelima javne vlasti", dostupan na
http://publikacije.imamopravoznati.org/

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Snježana
Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Poštovani, upućujemo Vas na web str škole

http://os-mkrleze-zg.skole.hr/upload/os-....

Molimo popunite obrazac i dostavite nam Zahtjev!

OŠ Miroslava Krleže, Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Snježana
Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb

Poštovani, upućujemo Vas na web str škole

http://os-mkrleze-zg.skole.hr/upload/os-....

Molimo popunite obrazac i dostavite nam Zahtjev!

OŠ Miroslava Krleže, Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Snježana

Poštovani,
prema uputi Povjerenika za informiranje
napisanoj u publikaciji "Primjena Zakona o pravu na pristup
informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima
javne vlasti":

Člankom 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
propisano je da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
tijelo javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga
ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način,
a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj
se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će
zahtjev rješenjem. --- Međutim, uzmite u obzir da je inzistiranje
na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već
sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti
korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu
suradnje i pružanja pomoći. ---

Navedenu publikaciju možete pročitati na linku:
http://publikacije.imamopravoznati.org/s...

Predlažem da proučite publikaciju Povjerenika za informiranje
Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za
službenike za informiranje u tijelima javne vlasti, dostupna na
linku: http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-pu... iz koje
citiram "u svrhu olakšavanja pristupu informacijama propisani su
pomoćni obrasci" te nadalje u tekstu "Međutim, službenik za
informiranje mora voditi računa o tome da urednost zahtjeva za
pristup informacijama ne smije biti uvjetovana korištenjem pomoćnih
obrazaca iz Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja
službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija" što znači da obrasci nikako nisu
OBAVEZNI već su oni POMOĆ građanima u podnošenju zahtjeva.

U istoj publikaciji dalje je navedeno:
"Člankom 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
propisano je da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
tijelo javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga
ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način,
a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj
se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će
zahtjev rješenjem. Međutim, uzmite u obzir da je inzistiranje na
adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa
sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku,
protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i
pružanja pomoći."

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
potpunog zahtjeva. Molim vas potvrdite je li zahtjev uredno
zaprimljen u službenom upisniku.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Snježana
Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb


Attachment Informacije o VR 2017 18..PDF.pdf
476K Download View as HTML

Attachment Zapisnik VR.PDF.pdf
2.3M Download View as HTML


Poštovani,

U privitku dostavljamo tražene podatke o Vijeću roditelja prema točkama Vašega zahtjeva, kao i Zapisnik VR.

S poštovanjem,
OŠ Miroslava Krleže, Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Miroslava Krleže, Zagreb može: