Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Anita Tunjić
Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama pozivamo Vas na ispravak istoga jer ćemo ga u protivnom rješenjem odbaciti.
Zahtjev je nerazumljiv i odnosi se na razdoblje za koje još ne posjedujemo traženu dokumentaciju.

Lp

Tajnica škole:
Anita Tunjić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Anita Tunjić
Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar


Attachment rje enje o zahtjevu.pdf
550K Download View as HTML


Poštovani,

Budući da niste ispravili zahtjev u roku od 5 dana od poziva, te ga smatramo nerazumljivim, rješenjem u privitku smo ga odbacili.

Lp

Tajnica škole:
Anita Tunjić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar.

Administrator Miroslav - komentar ()

Odgovor tijela je uklonjen jer je sadržao osobne podatke. Dostavili smo obavijest tijelu i zamolili ponovno slanje dokumenta ali s cenzuriranim osobnim podacima.

Link to this

Od: Anita Tunjić
Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar


Attachment zapisnik i zamolba.pdf
3.0M Download View as HTML


Poštovani,

Sukladno Vašem traženju dostavljamo podatke kako slijedi:

1.       Vijeće roditelja školske godine 2017/2018 ustrojeno je 28. rujna
2017. godine

2.       Vijeće roditelja broji 19 članova

3.       Predsjednica Vijeća roditelja je Dubravka Lemac, a zamjenik
predsjednice Goran Jelenić

4.       Član Vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
Školskom odboru je Sanja Maljak

5.       Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održala se 28. rujna
2017.g., druga sjednica Vijeća roditelja održala se 8. studenoga 2017.g.

6.       U privitku Vam dostavljamo zapisnik s konstituirajuće sjednice,
dok za drugu sjednicu zapisničarka još nije dostavila zapisnik.

7.       Prijedloga Vijeća roditelja ravnatelju nije bilo, postoji samo
jedna zamolba kojoj Vijeće roditelja nije udovoljilo, istu dostavljamo u
privitku i razmatrana je točkom 7. dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

S poštovanjem,

 

 

Službenica za informiranje:

Anita Tunjić

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Nikole Andrića, Vukovar može: