Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić.

Od: Vesna Jerković

Oš Neorić-Sutina

Molimo vas da nam pojasnite svrhu za koju se

obrađuju podatci koje od nas tražite, i da nam navedete

točne podatke o vama.

Pogledala sam vašu webovu stranicu ali vas ipak molim da mi

dostavite neke podatke o vama, pa ćemo mi vama dostavite odgovore

na vaše upite.

Lp vesna jerković

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) --> ako postoji,
potrebno je dostaviti presliku u digitalnom obliku
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Tražili ste dodatne informacije vezane uz zahtjev, stoga niže
dostavljam pojašnjenja:
a) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI),
podnositelj zahtjeva nije dužan dostavljati razloge, svrhe niti
objašnjenja zašto traži informacije
b) zahtjev ponosim ja osobno kao fizička osoba
c) sukladno ZPPI-u, podnositelj zahtjeva nije obavezan dostavljati
zahtjev za pristup informacijama na obrascu - on je čisto alat koji
služi kao pomoć, stoga nije dozvoljeno odbijati zahtjev ako nije
dostavljen na obrascu - zahtjev poslan elektronskim putem smatra se
pisanim zahtjevom
d) podnositelj zahtjeva nije dužan postpisivati niti ovjeravati
pečatom zahtjev

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić

Poštovani,
tražili ste dopunu podataka o podnositelju zahtjeva, stoga u
zakonskom roku dostavljam dopunu:
a) adresa
[osobni podaci]
b) uz naziv na vrhu ove poruke gdje je navedeno "Za:" - dostavio
sam sjedište (mjesto) jer je to dovoljno za identificiranje o kojem
se tijelu javne vlasti radi, nadam se da ne inzistirate na slanju
vaše pune poštanske adrese jer smatram da je to nepotrebno zbog
toga jer vi znate vašu punu poštansku adresu, a u ZPPI je navedeno
sjedište tijela (mjesto gdje se nalazi tijelo javne vlasti) a ne
adresa (puna poštanska adresa)

Ukoliko smatrate da sam nešto pogrešno protumačio ili razumio iz
vaše molbe za dopunu zahtjeva, dostavite vaš odgovor u kojem ćete
poduprijeti vaše tvrdnje zakonskim aktima i člancima.

Podjećam da je rok za odgovor na zahtjev 15 dana od dana zaprimanja
potpunog zahtjeva. Molim vas potvrdite je li zahtjev uredno
zaprimljen u službenom upisniku.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Vesna Jerković


Attachment O NEORI.docx
13K Download View as HTML


Poštovani,

Dostavljamo vam odgovore na vaša pitanja,

Lp

Službenik za informiranje

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Vesna Jerković


Attachment utf 8 ZAPISNIK VIJE A RODITELJA.docx
17K Download View as HTML


već smo vam jednom dostavili odgovore na postavljena pitanja, ali zbog
novog upita opet odgovaramo
u našoj školi ustrojeno je Vijeće roditelja 28.9.2017.godine
vijeće roditelja broji 8 članova
predjsednik je Z.Stupalo, a zamjenik D.Piplica
predstavnik vijeća roditelja u ŠO je Z.Stuplao
datumi asjedanja-28.9.2017.
zapisnici postoje
prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i
odgovori - nema ih

još jednom srdačan pozdrav
Vesna Jerković-službenik

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Neorić-Sutina, Neorić može: