Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Stjepana Basaričeka,
Ivanić-Grad

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad.

Od: OŠ Stjepana Basaričeka
Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad

Poštovani,
U nastavku dajem informacije koje ste tražili
1. Vijeće roditelja za školsku godinu 2017/18. ustrojeno je 26. rujna 2017.
2. Vijeće roditelja ima 24 člana
3. Predsjednica Vijeća roditelja je gospođa Kornelija Stričko Ribić, zamjenik predsjednice je gospodin Branko Vulinec
4. Predstavnica roditelja u školskom odboru je gospođa Lidija Mikac
5. Vijeće roditelja imalo je samo jednu sjednicu - 26.9.2017.
6. Zapisnik postoji, no bit će verificiran na slijedećoj sjednici, pa ga možemo tek tada poslati.
7. Vijeće roditelja predlagalo je:
a) da se učenici tijekom vikenda oslobode domaće zadaće
b) da se učenicima omogući odlazak na višednevnu izvanškolsku nastavu.
Ravnateljica i školski odbor razmatrali su oba prijedloga, te je u vezi
a) domaće zadaće zaključeno da je ona u nadležnosti predmetnih učitelja, te da oni odlučuju hoće li je preko vikenda dati ili ne
b) odluku o tome da se ne ide na višednevnu izvanučioničku nastavu donijelo je učiteljsko vijeće i potvrdio ju je školski odbor zbog nemogućnosti svih roditelja da tu višednevnu izvanučioničku nastavu plate. Višednevna izvanučionička nastava organizira se samo tamo gdje je za roditelje besplatna (posjet učenika 8. Razreda Vukovaru.
S poštovanjem

Marija Kruljac, službenik za informacije
OŠ Stjepana Basaričeka
Milke Trnine 14
10310 Ivanić-Grad
OIB: 98576739812
Tel. 01/2881-881

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ Stjepana Basaričeka
Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad


Attachment Zapisnik VR.pdf
2.0M Download View as HTML


Poštovani,
U privitku je traženi zapisnik Vijeća roditelja uz napomenu da zapisnik nije verificiran. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice kolegijalnih tijela vrši se na idućoj sjednici tog tijela, sukladno Poslovniku o radu kolegijalnih tijela.
S poštovanjem

Marija Kruljac, službenik za informiranje
OŠ Stjepana Basaričeka
Milke Trnine 14
10310 Ivanić-Grad
OIB: 98576739812
Tel. 01/2881-881

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad može: