Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Glazbena škola Karlovac

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Glazbena škola Karlovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Glazbena škola Karlovac.

Glazbena škola Karlovac


Attachment utf 8 zapisnik vije a roditelja.doc
34K Download View as HTML


Poštovani!

Podaci o Vijeću roditelja Glazbene škole Karlovac dio su Godišnjeg plana i
programa Glazbene škole Karlovac objavljenog na web stranici Glazbene
škole Karlovac: www glazbena-ka.hr.

Vijeće roditelja za šk. god. 2017./2018 čine članovi izabrani na
roditeljskim sastancima razrednih odjela početkom školske godine. Sjednica
Vijeća roditelja održana je 26.09.2017.

Članovi Vijeća roditelja u šk. god. 2017./2018 su:

1. razred -  Ilona Janči

2. razred − Mladen Briški, zamjenik predsjednika                      

3. razred − Iva Matijaško

4. razred − Sandra Humić, predsjednica Vijeća roditelja, predstavnica
roditelja u Školskom odboru 

5. razred – Marinko Spudić

6. razred − Marina Jež

1. pripremni razred – Tatjana Peretin

2. pripremni razred – Zvonimir Pavlina

1. srednje – Katarina Škot

2. srednje − Ana Mikić

3. srednje – Željka Goršić

4. srednje − Helena Ivandić

S poštovanjem,

Glazbena škola Karlovac, tajnica Ljiljana Jugović

 

12.12.2017. u 22:41, Igor Valentin je napisao/la:

Za: Tijelo javne vlasti – Glazbena škola Karlovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[1][ZPPI #6103 email]

Je li [2][Glazbena škola Karlovac e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Glazbena škola Karlovac? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
[3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[4]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
[5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6103 email]
2. mailto:[Glazbena škola Karlovac e-mail za zahtjeve]
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Glazbena škola Karlovac može: