Zahtjev za pregled dokumentacije

Pisani zahtjev podnositelja Ruža Kovačević Bilić za Splitsko-dalmatinska županija

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Ruža Kovačević Bilić

Za: Splitsko-dalmatinska županija
Poštovani,
ovim putem molim na uvid dokumentaciju vezanu uz planiranu gradnju
reciklažnog dvorišta u Općini Okrug, i to:
1. Potvrdu da je Glavni projekt za zahvat izgradnje reciklažnog
dvorišta usklađen s propisima iz područja zaštite okoliša i prirode
(KLASA: 351-01/16-01/1149, URBROJ: 2181/1-10/07-16-0002)
2. Glavni arhitektonski projekt, broj projekta: TD 3/16-1 izrađen
od tvrtke Water development d.o.o. iz Splita u listopadu 2016.
3. Glavni građevinski projekt - vodovod i kanalizacija, broj
projekta: TD 3/16-4 izrađen od tvrtke Water development d.o.o. iz
Splita u listopadu 2016.
4. Elaborat tehničko tehnološkog rješenja, broj projekta: TD 3/16-5
izrađen od tvrtke Water development d.o.o. iz Splita u listopadu
2016.

S poštovanjem,

Ruža Kovačević Bilić
Žedno, Trogir

Spojite s ovim

Od: Škorić Ana-Marija
Splitsko-dalmatinska županija

Poštovana,

Niže dostavljamo odgovor nadležnog Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje
Ana-Marija Škorić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Škorić Ana-Marija
Splitsko-dalmatinska županija

MOLIMO POTVRDITE PRIMIRAK PRETHODNOG E-MAILA!

ZAHVALJUJEMO!

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ruža Kovačević Bilić može:
Splitsko-dalmatinska županija može: