Zahtjev za pristup informacijama u pogledu ugovora o zakupu poslovnih prostora od Zagrebačkog holdinga

Pisani zahtjev podnositelja Sandra Benčić za Grad Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Sandra Benčić

Za: Grad Zagreb

Poštovani

Molim vas da mi dostavite informacije vezane za Ugovor o zakupu 848
poslovnih prostora (garaže,garažna mjesta i poslovni prostori) u
naselju Novi Jelkovec u Sesvetama koje
je Grad zakupio od Zagrebačkog holdinga na temelju ugovora o zakupu
sklopljenog 30.12. 2013.g. Konkretno me zanima koja je cijena
zakupa (po m2 i ukupna), na koliko dugo je zakup sklopljen, koliko
je Grad Zagreb zakupodavcu do sada isplatio zakupnine i koja je
dinamika plaćanja, te koliko nekretnina zakupljenih od Holdinga je
u uporabi i na kojem temelju (da li su dane u daljnji najam/zakup,
prodane i sl.), a koliko je izvan uporabe. Ukoliko ugovor nije
klasificiran molim vas da mi ga dostavite na uvid. Tražene
informacije su potrebne za analizu upravljanja imovinom Grada
Zagreba koju radimo između ostalog i na temelju nalaza Državne
revizije iz 2016.g.

S poštovanjem,

Sandra Benčić

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb

Poštovana gospođo Benčić,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sandra Benčić

Za: Ana Gojanović-Rakić

ISPRAVAK ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POGLEDU UGOVORA O
ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA OD ZAGREBAČKOG HOLDINGA

Poštovana

Na temelju vašeg dopisa za dopunom gore navedenog zahtjeva
dostavljam vam tražene podatke:
Podnositeljica zahtjeva: Sandra Benčić
Adresa: Pri Centar za mirovne studije, Selska cesta 112a, 10 000
Zagreb

S poštovanjem,

Sandra Benčić

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment rePPI120.pdf
429K Download View as HTML


Poštovana gospođo Benčić,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljam odgovor nadležnoga gradskog ureda - Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, a nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: