Žalba na nerješavanje postupka žalbe na rješenje tijela javne vlasti

Ovaj je predmet prijavljen administratoru (možda je neprikladan ili se zahtijevaju osobne informacije)

Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

dana 1.4.2019. sam putem moje osobne e-mail adrese uputio žalbu na postupak žalbe izjavljenoj na rješenje Općine Strahoninec od 1.4.2019. godine.

Dana 14. svi 2019. 09:53 zaprimio sam e-mail poruku od vas da je moj predmet u postupku.

Nakon toga sam dana 22.8.2019. uputio ponovni zahtjev za informacijom o postupku mog predmeta te isto ponovio 27.4.2020.
Niti na jedan moj upit, od ova 2 spomenuta niste mi odgovorili.

Stoga ovim javnim putem molim još jednom da me obavijestite o stanju mog predmeta. Također, želim vas upoziriti kako ste vi tijelo koje bi trebalo osigurati pravo na pristup informacijama, a upravo vi kasnite s informiranjem izvan zakonom definiranog roka (15, odnosno 30 dana).

S poštovanjem,

Dejan Drabić, mag. inf.

Administratorica Lana je ostavio/la bilješku ()

Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti informacije (dokumente, zapise podataka i druge informacije) koje su nastale u vezi sa radom institucije, koje tijelo javne vlasti posjeduje, ali ne i obvezu tijela da stvara nove informacije - davanje mišljenja, obrazloženja, pojašnjavanja, potvrđivanje ili demantiranje navoda i slično, koje ne postoje kao izrađene u trenutku kada je zahtjev postavljen. Stoga davanje pojašnjenja, očitovanja, tumačenja koja u trenutku podnošenja zahtjeva za pristup informacijama nisu bila izrađena nije "informacija" u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Kada korisnik postavlja pitanja na koja očekuje sastavljanje odgovora radi se o općim upitima, te na takve upite najčešće odgovara glasnogovornik tijela javne vlasti i nadležna organizacijska jedinica te se primjenjuju drugačije zakonske odredbe.

Rok za odgovor na opće upite je 30 dana. Službenik za informiranje dužan je obavijestiti podnositelja zahtjeva da se ovo ne smatra zahtjevom i dati upute kako može dobiti odgovor na svoj upit.

Više o ovome možete saznati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Zbog prethodno navedenog administratori portala sakriti će vaš upit od javnosti, ali vi ćete i dalje moći pristupiti vašem upitu i zaprimiti odgovor na njega.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org