Dom učenika Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.