Prekoračenje dozvoljene razine buke ispred ugostiteljske terase
Zahtjev poslan Grad Novigrad od strane Andreja Bozic dana .

Kašnjenja

Za: Grad Novigrad-Gosp.Ana Karlović Poštovana, Već je u vise navrata tijekom sezone u večernjim satima organiziran nastup DJ-a ispred lokala “La Ta...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?