Poštovana, povodom vašeg zahtjeva od 13.04.2022. godine dostavili smo vam dana 19.04.2022. godine informaciju na e-mail adresu [e-mail adresa] te ov...
-------------------------------------------------------------------------- Za: Ljiljana Ribarić Došlo je do greške prilikom pisanja obrazloženja od...
Ulaganje u stanogradnju
Odgovor Grad Pula prema Ilija Tikvić dana .

Kašnjenja

-------------------------------------------------------------------------- Za: Grad Pula Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?