Poštovani/a,   Povodom zahtjeva za pristup informacijama u prilogu dostavljamo vam traženu informaciju - zapisnici Povjerenstva za programe u kul...
Odluka Povjerenstva za programe u kulturno-povijesnim spomenicima
Odgovor Grad Pula prema Marta Baradić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, U prilogu dostavljamo Vam tražene informacije povodom zahtjeva za dostavu preslike zapisnika sa sjednice povjerenstva za programe u kult...
Sporazum o suradnji i prijateljstvu Lavova i Pule
Odgovor Grad Pula prema Marta Baradić dana .

Uspješan.

  Poštovana,  u privitku dostavlja se sporazum između Pule i Lavova.   službenik za informiranje       Barbir Eva Grad Pula - Pola Voditelj...
 Poštovana, povodom vašeg zahtjeva za pristup informacijama u prilogu dostavljamo vam - Plan i program kulturnog i kreativnog razvoja Pule od 2023....
Usluge MEDIA MATRIX d.o.o. za Grad Pulu
Odgovor Grad Pula prema Marta Baradić dana .

Uspješan.

Poštovana dostavljamo vam tražene informacije u vezi usluga media matrixa d.o.o. s poštovanjem, službenik za informiranje   KLASA:024-03/23-01...
 Poštovana, u prilogu povodom zahtjeva od 24.04.2023. godine za pristup informacijama dostavljamo vam presliku traženog Ugovora s poštovanjem sl...
 Poštovani, u prilogu dostavlja se informacija o OIB/MB za mjesne odbore u Puli službenica za informiranje   Službenik za informiranje KLASA:024...
 Poštovani gosp. Šimičević u prilogu dostavljamo dopunu informacije iz Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu s ugovorima navedenim u do...
Poštovana, povodom vašeg zahtjeva od 13.04.2022. godine dostavili smo vam dana 19.04.2022. godine informaciju na e-mail adresu [e-mail adresa] te ov...
Poštovani povodom vašeg zahtjeva od 25.05.2022. godine za dostavu preslike ugovora potpisanog od strane grada Pule i organizatora glazbene manifesta...
Financiranje medija u 2021. godini
Odgovor Grad Pula prema Branimir Slijepčević dana .

Uspješan.

Poštovani, dana 09.02.2022. godine dostavili ste zahtjev za dopunu informacije o troškovima po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge u...
Poštovana, povodom Vašeg zahtjeva od 8.4.2022. godine za pristup informacijama u prilogu dostavljamo Vam obavijest da su tražene informacije javno d...
Poštovani, dopunjujemo podatke za TV Novu d.o.o. OIB 67336385733 u kojoj Grad ima mali udio od  8,05%, u iznosu od 72.200,00 kuna. s poštovanjem,...
Poštovani, povodom vašeg zahtjeva od 07. svibnja 2021. godine za pristup informacijama dostavom ugovora sklopljenog sa Digital media Group d.o.o. za...
Isplate iz gradskog proračuna tvrtki Ciudad d.o.o.
Odgovor Grad Pula prema Gong dana .

Uspješan.

Poštovani, u prilogu vam proslijeđujemo odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama vezano za isplate tvrtki CIUDAD d.o.o. S poštovanjem. Ov...
poštovana, povodom vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 27.10.2017. u vezi Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog...
Financiranje medija
Odgovor Grad Pula prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana Gđo.Skender, u prilogu dostavljamo Vam na Vaše traženje informacije o sklopljenim ugovorima Grada Pule sa medijima tijekom 2016. i 2017. go...
poštovani, povodom vašeg zahtjeva od 22.09.2017. i 25.09.2017. za pristup informacijama u vezi sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u sv...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Pula prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

poštovana gđo. lana podgoršek,  u prilogu, povodom zahtjeva za pristup informacijama od 10.06.2016. godine, dostavljamo vam informaciju nadležnog up...
Financijski izvještaji Grada Pule za 2015. g. u strojno čitljivom obliku
Dodatna poruka poslana je Grad Pula od strane Goran Matić dana .

Uspješan.

Za: Eva Barbir Poštovana, najljepša hvala na dostavljenoj informaciji. Nadamo se kako će ubuduće Grad proaktivno podatke objavljivati u strojno čit...
poštovani gosp. matić, u prilogu ovim putem ponavljamo dostavu podataka o zahtjevima i prijedlozima pojedinih udruga, odnosno o provedenim raspravam...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?