Statistika kulturnih rashoda
Zahtjev poslan Grad Umag od strane Aleksandar Gavrilović dana .

Jako kasni

Za: Grad Umag 1. Imate li posebni ured za kulturu ili je ta djelatnost pripijena širem uredu (ako da, kojem)? 2. Koliki budžet odvajate za rad tog u...
Informacija o konačnoj verziji PPUG Umaga nakon javne rasprave
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Umag od strane Goran dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Umag Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće inform...
Podaci o marktetinškom promoviranju.
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Umag od strane Goran dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Grad Umag Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje....
Prihodi od naplate novčanih kazni za parkiranje vozila stranaca?
Zahtjev poslan Grad Umag od strane Danko Vojnovic dana .

Jako kasni

Za: Grad Umag Postovani, Uz povećanje turističkog prometa, kao prateći čimbenik ide sezonsko korištenje parkinga čije upravljanje pokazuje organizac...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?