Poštovani,   vezano uz Vaš zahtjev, kojim tražite dostavu Imenika liječnika u Republici Hrvatskoj u otvorenom obliku, a u ponovnom postupku koji s...
Poštovana,                                                             Hrvatska liječnička komora zaprimila je 10. srpnja 2021., putem elektroničk...
Poštovana, niže traženo javno je dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva. U svrhu lakšeg snalaženja izvolite link https://zdravlje.g...
Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Poštovana,                                                             Hrvatska liječnička komora zaprimila je 2. veljače 2021., putem elektroničk...
Zapisnici Časnog suda Komore
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatska liječnička komora, Zagreb od strane Jelena Prtorić dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim proslijedite ovo sl...
Imenik komore liječnika
Zahtjev poslan Hrvatska liječnička komora, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elektronskom ob...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?