Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku Postovana, Dana 06.veljace 2019.godine objavljen je Natjecaj za radno mjesto pravnika HNK-a u Osijeku. Uz za...
Javna nabava - sukob interesa?
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je odgovorio podnositelju Danko Vojnovic dana .
Uspješan.
Poštovani   Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 30. lipnja 2019. godine izvješćujemo po Vašim pitanjima:  1. Na linku o sprječavanju sukoba intere...
Ustroj i sistematizacija Drame HNK-a Osijek?
Predstavka poslan Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku od strane Danko Vojnovic dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku Zahtijevam odgovor na upit. S poštovanjem, Danko Vojnovic
Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku Postovana, Slijedom upita i "odgovora" na upit po propisima o pravu na pristup informacijama, a za potrebe d...
KAZALISNO VIJECE HNK Osijek - izvijescivanje vijeca
Predstavka poslan Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku od strane Danko Vojnovic dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku Postovana, Slijedom "odgovora" koji ste dostavili, s potpunom nezadovoljnoscu, upozoravam na slijedece: 1....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje