Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao MINGO

Stupanjem na snagu Zakona o ustroju ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), Ministarstvo gospodarstva nastavlja s radom, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanom ovim zakonom, kao Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. "Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nakon parlamentarnih izbora 2011. mijenja naziv u Ministarstvo gospodarstva. (...) Od 16. listopada 2016. naziv ministarstva je Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta. (...)" U 2020.-oj je ime Ministarstva ponovo promijenjeno: "...člankom 34. i člankom 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. godine započelo s radom Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja."

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

42 zahtjeva
Poštovani, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KASA: 022-03/16-07/63, URBROJ: 50301-09/09-16-3 od 16. ožujka 2016.) o  međusobnom službenom...
Nakon predstavke Ministarstvo gospodarstva odgovorilo je rješenjem u kojem odbijaju pristup informaciji. Na to rješenje žalili smo se Povjerenici.
Ugovori prema kojima su isplaćeni savjetnici u Agrokoru
Zahtjev poslan Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb Poštovani, s obzirom da je izvanredni povjerenik u Agrokoru bio dužan prema Zakonu o p...
Točan iznos naknada svih savjetnika u Agrokoru
Zahtjev poslan Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane Gong dana .

Ne posjedujemo informacije.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb Poštovani, s obzirom da je izvanredni povjerenik u Agrokoru bio dužan prema Zakonu o p...
Izgradnja cementare u Kruševu

Ne posjedujemo informacije.

  IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjekti...
Poštovani, Povodom zahtjeva za pristup informaciji koji ste poslali putem e-maila na adresu službenika za informiranje, dana 3.siječnja 2016. godine,...
Sastanci s naftnom industrijom - zapisnici
Zahtjev za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane Duje Prkut. Komentirao Administrator Miroslav dana .

Ne posjedujemo informacije.

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Sastanci s naftnom industrijom
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane Duje Prkut dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru koji potvrđuje da tijelo javne vlasti nije u posjedu tražene informacije. S poštovanjem, Duje Prkut
Poštovana, vezano za Vaš zahtjev o popisu udruga za zaštitu potrošača obavještavamo Vas kako Ministarstvo gospodarstva ne vodi Registar udruga za zašt...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?