Ministarstvo uprave, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Javna uprava i politički sustav and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao MURH

Ministarstvo uprave pridruženo je Ministarstvu pravosudja 2020.g.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

26 zahtjeva
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo obavijest.   Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektr...
Dokumentacija o službenom putovanju u Helsinki, Republika Finska
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Napomena: u zahtjevu za dostavu dokumentacije o službenom putu u Helsinki, Republika Finska predmetno putovanje odn...
Poštovana, Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo Vas da je produžen rok za odgovor na dodatnih 15 dana. S pošto...
Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Na stranici https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kolektivni%20ugovor/2018/Tuma%C4%8Denja%20prema%20rednom%20broju%20%...
Pogledajte datasetove na data.gov.hr: FUNKCIJE U TIJELIMA JAVNE VLASTI sadrže imena osoba i podatke o obnašanju dužnosti ili visokih službi u tijelim...
Hvala na komentaru, zanimljiva je informacija. No moj se upit odnosio na popis adresa stanovanja i pripadajuće jedinice lokalne samouprave. Dakle, na p...
Službenici bez položenog DSI
Zahtjev za Ministarstvo uprave, Zagreb od strane D.J.. Komentirao Alumni Sonja dana .

Kašnjenja

Poštovani D.J., moj prethodno napisani komentar je pribilješka koja je vidljiva posjetiteljima stranice te isti ne predstavlja odgovor Ministarstva u...
Ministarstvo upravo proslijedilo je zahtjev Gradu Zagrebu: http://imamopravoznati.org/request/zapisnik_sa_izborne_skuptine_hss

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?