Ulaganje u poljoprivrdu
Odgovor Općina Bogdanovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Lijep pozdrav Sukladno Vašem traženju dost avljamo Vam u wordu odluke općinskog vijeća o utrošku sredstava dobiveni od zakupa i prodaje poljoprivredn...
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Bogdanovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Lijep pozdrav. Traženu dokumentaciju dostavljamo Vam u prilogu. Općina Bogdanovci ne posjeduje kanalizaciju S poštovanjem. -- Ivan Pole, dipl.oec....
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Odgovor Općina Bogdanovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Lijep pozdrav U prilogu Vam dostavljamo traženo. S poštovanjem. -- Ivan Pole, dipl.oec. Općina Bogdanovci Pročelnik JUO 032-576-904...
Financiranje medija
Odgovor Općina Bogdanovci prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Lijep pozdrav. Tijekom godine za Vinkovačku televiziju uplaćeno je 15.000,00 kn Za službeni vijesnik uplaćeno je     5.000,00 kn, MMU Srijem-manjin...
Lijep pozdrav. Ukupan trošak plaće/naknade dužnosnika na proračun: Načelnik - 5.750,00 kn Zamjenik načelnika - 8.343,28 kn Predsjenik općinskog vij...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?