Financiranje medija
Odgovor Općina Bošnjaci prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Za Melisa Skender Općina Bošnjaci je u 2016. godini imala sklopljen ugovor s VTV - Vinkovačka televizija o suradnji na informiranju i promidžbi u vri...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?