Poštovani, priloženo dostavljamo informaciju vezano uz Vaš Zahtjev za pristup informacijama - dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Lani...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Lanišće, Lanišće prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, uvidom u naš službeni e-mail, ustanovili smo da naš odgovor niste primili, stoga Vam još jednom dostavljamo odgovor na Vaš Zahtjev za prist...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?