Zahtjev za pristup informacijama
Odgovor Općina Lokve prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) u privitku vam dostavljamo tražene informacije. Mediji s kojima su sklo...
Poštovani, Na temelju vašeg Zahtjeva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija u privitku vam dostavljamo tražene podatke. S poštovanjem, Sanja...
Financiranje medija
Odgovor Općina Lokve prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

    From: Opcina Lokve [mailto:[e-mail adresa]] Sent: Tuesday, January 23, 2018 1:10 PM To: Dragan Safar <[Općina Lokve e-mail za zahtjeve]> Sub...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?