Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva je postupljeno u roku donošenjem rješenja 5. svibnja 2021., a koje Vam je 6. svibnja 2021. putem pošte otpremljeno...
Poštovani, U prilogu očitovanje. Lijepi pozdrav, Martina Požarić Službenica za informiranje Primorsko-goranska županija Ured županije Adamićeva...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?