Browse and search requests (page 19)

  

About 5040 FOI requests found

Poštovani ! Nastavno na upit na javni izljev na lokaciji VS Zabok i uprava Zagorskog vodovoda možemo Vam izjaviti kako slijedi: Vezano uz javni izlje...
Poštovani, u privitku se nalazi odgovor Grada Poreča, na vaš zahtjev za dopunu informacije. s poštovanjem, Vedrana Valić Viša stručna suradnica za...
Imovinsko pravni odnosi Grad Zagreb
Request to City of Zagreb by Arpad Nađ. Annotated by Administratorica Stella on .

Successful.

Poštovani Arpade, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali pisani zahtjev e...
Građevinska dozvola
Response by City of Zagreb to Zrinka Maček on .

Successful.

Hvala. Lp, Senka Domazet, dipl.iur. Ured gradonačelnika Službenica za informiranje T. +38516166088 A: Trg Stjepana Radića 1     10 000 Zagreb, Hr...
Poštovani,   u prilogu je dopis u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama.     S poštovanjem,   Službenica za informiranje Željka...
Za: Općina Kanfanar Vas dopis je zaprimljen. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Poštovani, Prema molbi pročelnika u privitku je vaše traženje od 25. srpnja 2021. Lp.
Izgradnja kanalizacijskog podsustava
Response by to Stanovnici Mokošice on .

Successful.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo tekst traženog mišljenja Klasa: 325-01/12-0...
----------------------------- [Ministarstvo Zdravstva] -----------------------------
Izgradnja kanalizacijskog podsustava
Response by Grad Dubrovnik to Stanovnici Mokošice on .

Successful.

Poštovani, Zaprimili smo Vaš upit te Vas molimo da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama članku 18. stavak 3., dostavite zahtjev kako se u...
Serološka studija
Follow up sent to Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb by Prkut Duje on .

Successful.

Za: PPi Poštovani, Zahvaljujemo na javnoj objavi serološke studije, nakon upozorenja i očitovanja kojeg vam je uputio Povjerenik za informiranje....
Dokument o primopredaji vlasti 2021
Follow up sent to City of Zagreb by Miroslav Schlossberg on .

Successful.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika Zaprimljeno. Hvala vam! S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Poštovani, U privitku je odgovor Pomorskog fakulteta u Splitu na Vaš upit. LP Odgo vor prema zahtjevu za pristup informacijama od dana 2 3 . li...
Za: Jasna Marcelić Poštovana, zahvaljujem na dopuni. S poštovanjem, Zrinka Maček
Poštovani, priloženo šaljemo odgovor na Vaš Zahtjev za pristup informacijama. REPUBLIK...
Poštovani,   nastavno na zaprimljeni zahtjev za pristup informacijama, u nastavku dostavljamo odgovor.   Središnji državni ured za središnju j...
Za: Općina Vojnić Poštovani, nastavno na vaš upit od 31. svibnja, upućujemo vas na naš godišnji izvještaj u kojemu možete pronaći odgovore na vaša...
Održavanje zelenila uz željeznički kolodvor u Zaboku
Response by HŽ Infrastruktura to Pokreni Zabok on .

Partially successful.

Cijenjeni,   svi zeleni otoci na kojima se posušilo drveće ili trava bit će zamijenjeni novima prije primopredaje radova, odnosno do tehničkog pre...
Isplate iz gradskog proračuna tvrtki Ciudad d.o.o.
Response by Grad Dubrovnik to Gong on .

Successful.

Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor. S poštovanjem, Službenik za informiranje Tel: +385 20 351 800 Grad Dubrovnik Upravni odjel za p...
Poštovani, sukladno zakonskom roku u privitku Vam šaljemo odgovor. Lijep pozdrav. Službenica za informiranje Odgo vor prema zahtjevu za pristu...
Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima
Follow up sent to Grad Buje by Miroslav Schlossberg on .

Successful.

Za: Grad Buje Hvala vam na dostavljenim informacijama! S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Poštovani, Dostavljamo traženu informaciju. TV NOVA d.o.o. - 0,11% Pula, Mletačka 12 Tel: 052 211 411 lp Marica Garić dipl.iur. Pročelnica Assesso...
Poštovani, U privitku dostavljam traženu informaciju! S poštovanjem, Martina Krajina Mršo, dipl.novinar Predstojnica Ureda gradonačelnika Grad Mal...
Poštovana, sukladno Vašem traženju u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju. S poštovanjem, Izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić, Službenik za i...
Poštovani,   Nastavno na Vaš upit od dana 04. lipnja, a vezano za česmu kod Vodospreme Zabok, te česmu ispred upravne zgrade Zagorskog vodovoda d....