Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Broj nevažećih dokumenata (travanj, 2016)'.