Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Ugovor sa pruÅžateljem telekomunikacijskih usluga'.