Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Popis korisnika kredita i garancija od 1992. do 1.1.2013. godine'.