Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Akumulacija Miletinac'.