This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima'.


OPĆINA PROMINA
PUT KROZ OKLAJ 144
22303 OKLAJ
OIB:79734182959
IBAN: HR8723900011829800000
Saldakonti dobavljača
Šifra : 253
Šifra: 253
Naziv partnera:  HANZA MEDIA d.o.o.
Datum
Dokument
Broj Broj računa
Datum računa Dospijeće
Iznos računa
Plaćeno
Saldo
07.01.2021 URA
8 19134/0105/1  
04.01.2021
12.01.2021
590,21
0,00
590,21
14.01.2021 URA
8 19134/0105/1  
0,00
590,21
0,00
06.04.2021 URA
90 4511-0102-1   
01.04.2021
01.05.2021
540,00
0,00
540,00
07.04.2021 URA
90 4511-0102-1   
0,00
540,00
0,00
13.05.2021 URA
137 6074-0102-1   
29.04.2021
29.05.2021
540,00
0,00
540,00
25.05.2021 URA
137 6074-0102-1   
0,00
540,00
0,00
04.06.2021 URA
172 7191-0102-1   
18.05.2021
31.05.2021
3.375,00
0,00
3.375,00
23.06.2021 URA
172 7191-0102-1   
0,00
3.375,00
0,00
26.08.2021 URA
303 11532-0102-1  
0,00
625,00
-625,00
26.08.2021 URA
303 11532-0102-1  
31.07.2021
30.08.2021
625,00
0,00
0,00
26.08.2021 URA
304 11490-0102-1  
0,00
3.750,00
-3.750,00
26.08.2021 URA
304 11490-0102-1  
29.07.2021
29.08.2021
3.750,00
0,00
0,00
26.08.2021 URA
313 11896-0102-1  
0,00
975,00
-975,00
26.08.2021 URA
313 11896-0102-1  
12.08.2021
11.09.2021
975,00
0,00
0,00
06.09.2021 URA
349 12896-0102-1  
31.08.2021
30.09.2021
625,00
0,00
625,00
08.09.2021 URA
349 12896-0102-1  
0,00
625,00
0,00
31.12.2021 URA
551 20030-0102-1  
23.12.2021
22.01.2022
540,00
0,00
540,00
10.03.2022 URA
551 20030-0102-1  
0,00
540,00
0,00
11.560,21
11.560,21
0,00
12.04.2022   13:36:50
>>>
<kraj>
OPĆINA PROMINA
Saldakonti dobavljača
Stranica: 1
Licenca za Općina Promina