This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima'.


OPĆINA PROMINA
PUT KROZ OKLAJ 144
22303 OKLAJ
OIB:79734182959
IBAN: HR8723900011829800000
Saldakonti dobavljača
Šifra : 253
Šifra: 253
Naziv partnera:  HANZA MEDIA d.o.o.
Datum
Dokument
Broj Broj računa
Datum računa Dospijeće
Iznos računa
Plaćeno
Saldo
07.01.2020 URA
2 25182/0105/1  
02.01.2020
10.01.2020
601,55
0,00
601,55
09.01.2020 URA
2 25182/0105/1  
0,00
601,55
0,00
16.04.2020 URA
137 5027-0102-1   
09.04.2020
09.05.2020
540,00
0,00
540,00
21.04.2020 URA
137 5027-0102-1   
0,00
540,00
0,00
24.07.2020 URA
277 9784-0102-1   
0,00
1.013,75
-1.013,75
30.07.2020 URA
277 9784-0102-1   
27.07.2020
27.07.2020
1.013,75
0,00
0,00
31.07.2020 URA
281 10126-0102-1  
31.07.2020
30.08.2020
3.750,00
0,00
3.750,00
04.08.2020 URA
281 10126-0102-1  
0,00
3.750,00
0,00
01.09.2020 URA
290 10764-0102-1  
31.07.2020
30.08.2020
625,00
0,00
625,00
01.09.2020 URA
294 10846-0102-1  
13.08.2020
12.09.2020
975,00
0,00
1.600,00
08.09.2020 URA
290 10764-0102-1  
0,00
625,00
975,00
08.09.2020 URA
294 10846-0102-1  
0,00
975,00
0,00
08.09.2020 URA
328 11934-0102-1  
0,00
625,00
-625,00
08.09.2020 URA
328 11934-0102-1  
31.08.2020
30.09.2020
625,00
0,00
0,00
29.12.2020 URA
483 18534-0102-1  
24.12.2020
23.01.2021
540,00
0,00
540,00
30.12.2020 URA
483 18534-0102-1  
0,00
540,00
0,00
8.670,30
8.670,30
0,00
12.04.2022   13:39:20
>>>
<kraj>
OPĆINA PROMINA
Saldakonti dobavljača
Stranica: 1
Licenca za Općina Promina