Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Sistematizacija radnih mjesta i koeficijenti u HBOR-u'.