Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Općinski sud u Zadru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Općinski sud u Zadru

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Andrea Barić, Općinski sud u Zadru

Poštovani, povodom vaše zahtjeva obavještavam vas da je isti proslijeđen u
kaznenu pisarnicu te da ćete naknadno biti obaviješteni o vaše traženju.

 

S poštovanjem,

 

Andrea Barić

Upraviteljica sudskih pisarnica

 

Općinski sud u Zadru

Borelli 9 |23000 Zadar

Telefon:023/309944

Fax:023/213196

[1]mailto:[e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Andrea Barić, Općinski sud u Zadru

Poštovani, slijedom vašeg traženja, obavještavamo da je pred Općinskim
sudom u Zadru u razdoblju od 01.siječnja 2013. do 15. listopada 2019.
donijeto 26 odluka radi kaznenih djela protiv okoliša (iz glave XX.
Kaznenog zakona) i to pod poslovnim brojevima : K-392/07, K-1132/11,
K-1134/11, K-740/13, K-873/13, K-1021/13, K-10/14, K-191/14, K-385/14,
K-439/14, K-613/14, K-4/15, K-103/15, K-279/15, K-402/15, K-428/15,
K-195/16, K-12/17, K-125/17, K-274/18, K-524/18, K-636/18, K-767/18,
K-21/19, K-27/19, K-266/19.

 

S poštovanjem,

Andrea Barić

Upraviteljica sudskih pisarnica

 

Općinski sud u Zadru

Borelli 9 |23000 Zadar

Telefon:023/309944

Fax:023/213196

[1]mailto:[e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Andrea Barić

Poštovana gospođo Barić,

hvala na dostavi zatraženih brojeva sudskih predmeta.

Nažalost, pretraživanjem portala sudske prakse (https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr) po brojevima predmeta koje ste nam dostavili ne daje rezultate, tj. nismo pronašli ni jednu od zatraženih sudskih odluka.

Prema tome, molimo vas da nam zatražene odluke dostavite putem portala imamopravoznati. Nisu nam potrebne presude koje se odnose na kaznena djela povezana sa člankom 205. KZ-a (ubijanje ili mučenje životinja) što će pretpostavljamo značajno smanjiti broj presuda koje treba dostaviti i olakšati vam rad.

Shvaćamo da vam je potrebno određeno duže vrijeme da nam dostavite ove odluke te ćemo pričekati.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Andrea Barić, Općinski sud u Zadru

9 Attachments

Poštovani, u privitku vam dostavljamo anonimizirane odluke kaznenih
predmeta koji su se vodili pred Općinskom sudom u Zadru radi kaznenih
djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013.
godine do danas.

 

Lijep pozdrav

 

Andrea Barić

Upraviteljica sudskih pisarnica

 

Općinski sud u Zadru

Borelli 9 |23000 Zadar

Telefon:023/309944

Fax:023/213196

[1]mailto:[e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Alumni Katica left an annotation ()

Poštovani,
na vaš zahtjev pod red.br.:
"I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas." Općinski sud Zadar priložio je 9 priloga vezanih za presude koje se odnose na kaznena djela povezana sa čl.205 KZ-a (ubijanje ili mučenje životinja), ali nema priloga koje ste tražili. Možda će naknadno poslati ili ih treba upozoriti da niste primili tražene informacije, te da ih još čekate.
Lijep pozdrav,
Katica, administratorica

Andrea Barić, Općinski sud u Zadru

7 Attachments

Poštovani, u privitku vam dostavljamo tražene anonimizirane presude
Općinskog suda u Zadru.

 

lp

 

Andrea Barić

Upraviteljica sudskih pisarnica

 

Općinski sud u Zadru

Borelli 9 |23000 Zadar

Telefon:023/309944

Fax:023/213196

[1]mailto:[e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Andrea Barić

Poštovana gospođo Barić,

hvala na pomoći i brzoj dostavi zatraženih sudskih odluka.

S poštovanjem,

Udruga BIOM