Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Upravni sud u Splitu

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Upravni sud u Splitu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred vašim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku.
U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na povezncii https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Šime Tomić, Upravni sud u Splitu

Poslovni broj: PPI-8/19

 

 

 

          Vezano za Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup
informacijama podnesen Upravnom sudu u Splitu 18. rujna 2019. godine putem
e-mail-a, a kojim tražite da Vam se dostave sudske odluke u upravnim
sporovima koji su se pred Upravnim sudom u Splitu vodili radi procjene
utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u
razdoblju od 2013. godine do danas, sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15; u
daljnjem tekstu Zakon) obavještavam Vas da se rok za Vaše ostvarivanje
prava na pristup traženim informacijama produžava za 15 dana, računajući
od dana kad je ovo tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o tom Vašem
zahtjevu, iz razloga jer se tim Vašim zahtjevom traži veći broj različitih
informacija i jer je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost
traženih informacija (članak 22. stavak 1. točke 2. i 3. Zakona).

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

  
                                                                                                                                                                            
           
                                                                                                                                                                                     
Šime Tomić

 

 

 

Šime Tomić, Upravni sud u Splitu

34 Attachments

Poslovni broj: PPI-8/19

 

 

 

          Vezano za Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup
informacijama podnesen Upravnom sudu u Splitu 18. rujna 2019. godine putem
e-mail-a, a kojim tražite da Vam se dostave sudske odluke u upravnim
sporovima koji su se pred Upravnim sudom u Splitu vodili radi procjene
utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u
razdoblju od 2013. godine do danas, dostavljam Vam tražene informacije (29
odluka Upravnog suda u Splitu i 5 odluka Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske).

 

          Ostale informacije (4 odluke Upravnog suda u Splitu i 2 odluke
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske) će Vam biti dostavljene poštom
na adresu: Udruga Biom, Preradovićeva 34, 10000 Zagreb.

 

 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

  
                                                                                                                                                                            
           
                                                                                                                                                                                     
Šime Tomić