Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 7)

  

Pronađeno oko 11000 zahtjeva za pristup informacijama

Poštovani, potvrđujem privitak Vaše e-maila od 2. ožujka 2024. godine kao i na dostavljenim tablicama koje ste izradili radi lakšeg uspoređivanja koef...
Prosjek zadnjeg upisanog na studij psihologije
Zahtjev poslan Sveučilište u Zadru od strane Barbara Knežić dana .

Jako kasni

Za: Sveučilište u Zadru Poštovani, kakav je bio prosjek ocjena u srednjoj školi zadnje upisane osobe na studij psihologije u prethodne dvije godine?...
Izjava ministra Fuchsa
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb od strane Miroslav Mađarić dana .

Jako kasni

Za: ppi Zahvaljujem na Vašem pismenu URBROJ: 533-01-24-0001 od 1.2.2024. u kojem ste na ovaj moj zahtjev za pristup informacijama: "1. Izvor na osn...
Poštovana, uvidom u zaprimljeni zahtjev pozivamo Vas da na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama prema odredbama članka 18. stavka 3. i član...
Poštovani,   Porezna uprava ne raspolaže dodatnim informacijama osim onima koje su javno dostupne na stranicama američke Porezne uprave (IRS).  ...
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija o utrošenim sredstv...
Poštovani,   sukladno članku 23. stavku 1. točki 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine 25/13., 85/15. i 69/22.), a koje ste...
Poštovani,   u nastavku vam dostavljamo informacije o isplatama pojedinim odvjetnicima/odvjetničkim uredima/odvjetničkim društvima tijekom 2021.,...
Bodovni prag za upis na smjer farmacija
Zahtjev za požurnicom poslan Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet od strane Dario Mitrić dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Poštovani, Molim vas odgovor na moj upit. S poštovanjem, Dario Mitrić...
Popis ugovora za uklanjanje potresom oštećenih objekata
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb od strane Miroslav Mađarić dana .

Zatražena dopuna i ispravak dostavljene informacije

Za: Zahtjev za pristup informacijama Zahvaljujem na Vašoj obavijesti o produljenju roka za odgovor. Po ZPPI ovaj dodatni rok istječe 15 dana nakon pr...
Ugovori i naplaćeni porez za najam stanova stranim radnicima
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo financija, Zagreb od strane Miroslav Mađarić dana .

Zatražena dopuna i ispravak dostavljene informacije

Za: Jelena Marković Poštovana, Zahvaljujem na potpunom odgovoru kojim završava moj zahtjev. No ne mogu odoljeti da Vas ne upozorim kako je Vaš odg...
Upis u vrtiće tijekom cijele godine
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb od strane Miroslav Mađarić dana .

Zatražena dopuna i ispravak dostavljene informacije

Za: odgojiobrazovanje Poštovana, Zahvaljujem na potpunom odgovoru kojim završava moj zahtjev. No ne mogu odoljeti da Vas ne upozorim kako je Vaš o...
Popis medija s kojima je HEP sklopio ugovore o uslugama uz iznose troškova po računima
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatska elektroprivreda, Zagreb od strane Gong dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Hrvatska elektroprivreda, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćamo vam sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu jav...
Škola Dubranec
Odgovor Grad Velika Gorica prema Branka Senegović dana .

Uspješan.

Poštovana, sukladno Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama u privitku šaljem odgovor nadležnog Upravnog odjela: Izvođač radova tvrtka Matičev...
Inspekcijski nadzori stavljanj u promet stranih vrsta u 2023. godini
Dodatna poruka poslana je Državni inspektorat, Zagreb od strane Miroslav Mađarić dana .

Zatražena dopuna i ispravak dostavljene informacije

Za: Tanja Šurbat Zadovoljan sam Vašim odgovorom iz kojega proizlazi da do sada niste primili nikakvih prijava u svezi sa stavljanjem u promet jela od...
Tržni centar u Velikoj Gorici
Odgovor Državni inspektorat, Zagreb prema Hrvoje Senegović dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, vezano uz Vaš zahtjev zaprimljen u Državnom inspektoratu 09. veljače 2024., u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama...
Dom zdravlja Velika Gorica
Odgovor Zagrebačka županija prema Branka Senegović dana .

Uspješan.

Poštovana, U privitku Vam dostavljamo dopis Službenika za informiranje i odgovor Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Mo...
PIA-e / DPIA-e povezane s FATCA-om
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Nicholas Lee dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, nastavno na Vaše zahtjeve za pristup informacijama koje ste dostavili Ministarstvu financija putem [1][MFIN e-mail za zahtjeve] od 2. vel...
PIA-e/DPIA-e povezane s Common Reporting Standardom (CRS)
Odgovor Ministarstvo financija, Zagreb prema Nicholas Lee dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, nastavno na Vaše zahtjeve za pristup informacijama koje ste dostavili Ministarstvu financija putem [1][MFIN e-mail za zahtjeve] od 2. vel...
Molim dostavu Rješenja o prijmu u službu po natječaju
Dodatna poruka poslana je Grad Zagreb od strane Igla Bola dana .

Jako kasni

Za: Pristup informacijama gradonačelnika Postovani, Trazena informacija odnosno Rjesenje o prijmu u sluzbu mi nije dostavljeno. Zatrazila sam jos je...
Projekt vanjski bazeni
Odgovor Grad Velika Gorica prema Branka Senegović dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, sukladno Vašoj dopuni zahtjeva za pravo na pristup informacijama u privitku šaljem odgovor nadležnog Upravnog odjela: Sa realizacijom projek...
Informacije o brisanju udžbenika povijesti iz Kataloga odobrenih udžbenika
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb od strane Gong dana .

Zatražena dopuna i ispravak dostavljene informacije

Za: ppi Temeljem prethodno poslanog upita od 11. siječnja 2024. kojim smo tražili dostavu informacija vezanih uz brisanje udžbenika “Zašto je povijes...
Poštovana Slijedom Vašeg upita postavljenog temeljem prava na pristup informacijama, u prilogu Vam šaljemo odgovor. S poštovanjem Prof. dr. sc. Martina...
"Pametno" vozilo
Zahtjev za požurnicom poslan Pula parking, Pula od strane Branimir Slijepčević dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Pula parking, Pula Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Pula p...
Isplate medijima
Odgovor Komunalno društvo Sabuša II, Kukljica prema Jure Zubčić dana .

Čeka klasifikaciju

Komunalno društvo Sabuša II u 2023. godini nije imalo isplate u svrhu promocije pružateljima medijskih usluga, agencijama i honorare vezane za promoc...