Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 9)

  

Pronađeno oko 8330 zahtjeva za pristup informacijama

Za: Maruševečki komunalac d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i komunalne poslove, Maruševec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tra...
Za: Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. za proizvodnju električne energije, Pleternica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dos...
Za: Krio d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trpinja Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore...
Za: Komunalno poduzeće Nova Rača d.o.o., Nova Rača Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovor...
Za: Komunalno društvo Ivankovo d.o.o., Ivankovo Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o...
Za: Komunalije i odvodnja d.o.o. za odvodnju otpadnih voda i uslužne djelatnosti Nin, Nin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo do...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Komunalac Slivno d.o.o., Opuzen od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Komunalac Slivno d.o.o., Opuzen Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalni...
Za: Komunalac Nin d.o.o. za komunalne djelatnosti, Nin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ug...
Za: Komag d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, Magadenovac Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informac...
Za: KNEKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, Gornji Kneginec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama traži...
Za: Hrvatski radio Vukovar d.o.o., Vukovar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o mate...
Za: Hrvatski centar za razminiranje-Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dost...
Za: HRIPA d.o.o. za komunalnu djelatnost, Kali Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o...
Za: Geotermalni izvori d.o.o. za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, Babina Greda Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama traž...
Za: Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o. za komunalne usluge, Hrvatska Kostajnica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedeć...
Za: Croata d.o.o. za informacijsku djelatnost, Biograd na Moru Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija...
Poštovani gospodine Hranić,   sukladno članku 39. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 2...
Bodovni prag farmacija
Odgovor Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet prema Sasha Prpova dana .

Uspješan.

Poštovana, Izvolite tražene podatke za zadnjega upisanoga studenta na integrirani studij Farmacije: - 2021. god. - 686,6 - 2020. god. - 690,6 - 2019. g...
Poštovani g. Schlossberg, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, od 2. listopada 2021., u prilogu Vam dostavljamo traženu Odluku. Lp, Vla...
Poštovana Ljijana, Vaš zahtjev nije pravilno postavljen kao zahtjev za pravom na pristup informacijama , odnosno ne smatra se istim, što je i povrdil...
Poštovani, nastavno na dogovor sa kolegicom Andreom Bačurin, u privitku e maila dostavljam podatke o prometnom opterećenju sa autoceste A1, dionice od...
Poštovani,   U prilogu Vam dostavljamo skenirano Rješenje Službenika za informiranje AEM KLASA: 612-12/21-13/0056 URBROJ: 567-06-21-03.   S po...
Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim vas da mi mailom dostavite dopis: "KLAS...
Hm, sad vidim da je odgovor u medjuvremenu stigao, samo ovdje nije bilo zabiljezeno pa evo, da ostane trag: https://postimg.cc/1gwmVbx2
Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Poštovani, ​ u Vrtiću Malešnica koje pohadja moje dijete rečeno mi je da nemam pravo na uvid u peda...