Add a widget

To add a widget for Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća, copy and paste the following code to your web page:

The widget will look like this: