Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Zapisnik o nadzoru upravne inspekcije'.