Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Putni troŇ°kovi za Bauka, ministra uprave u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu'.