Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troŇ°kovi za Mornara, ministra znanosti, obrazovanja i sporta u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu'.