Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Putni troškovi za Murganić, ministrice ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu'.