Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Mimicu, potpredsjednika Vlade u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu'.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA; 008=-01/17-07/94
URBROJ: 50302/28-17-2 
Zagreb, 5. listopada 2017. godine
Dunja Mickov
e-mail: [ZPPI #4368 email]
Predmet: pravo na pristup informacijama 
- obavijest, daje se
Poštovana,
zaprimili smo Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji, koji ste uputili 
Vladi Republike Hrvatske, 28. rujna 2017. godine, elektroničkom poštom, putem platforme 
Imamo pravo znati.
Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da ćemo u postupku rješavanja predmetnog 
zahtjeva, zbog traženja većeg broja različitih informacija, produžiti rok za postupanje, u 
skladu s člankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 
85/15.).
S poštovanjem,
miran^ Vlade RH
I
[
^uić
i:#
: