Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Mimicu, potpredsjednika Vlade u 12. sazivu Vlade RH za 2011. i 2012. godinu'.


II
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 008-=01/17~07/94
URBROJ: 50302/28-17-8 
Zagreb, 27. listopada 2017. godine
Dunja Mickov
e-mail: [ZPPI #4368 email]
Predmet: pravo na pristup informaeijama 
- odgovor, daje se
Poštovana,
sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), a nastavno na 
Vaš zahtjev od 28. rujna 2017. godine, kojim se traži dostava troškova službenih putovanja 
potpredsjednika Vlade Nevena Mimice, u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske, za 2011. i 
2012. godinu, dostavljamo sljedeći odgovor:
A)  Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja 
službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju:
Ukupan broj službenih putovanja: 20 
Službena putovanja u zemlji: 2 
Službena putovanja u inozemstvo: 18
B)  Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko 
razdoblje:
1
C)  Broj osoba u pranji po pojedinom službenom putovanju:
Službeni put u Bruxelles, 10.02.2012. - 10.02.2012., Bruxelles, 1
Službeni put u Bruxelles, 26.03.2012. - 27.03.2012., Bruxelles, 1
Službeni put u Plitvice, 31.03.2012. -31.03.2012., Plitvice, nema
Službeni put u Bruxelles/London, 16.04.2012. - 20.04.2012., Bruxelles/London, 2
Službeni put u Sarajevo, 07.05.2012. - 08.05.2012., Sarajevo, nema
Službeni put u Dubrovnik, 14.05.2012. - 15.05.2012., Dubrovnik, nema
Službeni put u Bruxelles, 28.05.2012. - 29.05.2012., Bruxelles, 1
Službeni put u Strasbourg, 08.06.2012. - 10.06.2012., Strasbourg, 1
Službeni put u Rio de Janeiro, 18.06.2012. - 24.06.2012., Rio de Janeiro, 1


Službeni put u Skopje, 24.06.2012. - 26.06.2012., Skopje, 1
Službeni put u Japan, 06.07.2012. -10.07.2012., Japan, 1
Službeni put u Bruxelles, 23.07.2012. - 24.07.2012., Bruxelles, nema
Službeni put u Prištinu, 16.09.2012. - 18.09.2012., Priština, 2
Službeni put u Dublin/Bruxelles, 20.09.2012. - 25.09.2012., Dublin/Bruxelles, 2
Službeni put u Helsinki, 02.11.2012. - 04.11.2012., Helsinki, nema
Službeni put u Milano, 11.11.2012. - 13.11.2012., Milano, 1
Službeni put u Skopje, 21.11.2012. - 22.11.2012., Skopje, 1
Službeni put u Budimpeštu, 02.12.2012. - 03.12.2012., Budimpešta, 1
Službeni put u Washington, 04.12.2012. - 09.12.2012., Washington, 1
Službeni put u Marrakech, 11.12.2012. - 13.12.2012., Marrakech, 1
Napomena: službenih putovanja u 2011. godini, odnosno od dana stupanja na dužnost, 23. 
prosinca do 31. prosinca 2011., nije bilo.
D)  Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju:
Službeni zrakoplov korištenje u 1 službenom putovanju.
Službeni put u Bruxelles, 10.02.2012. - 10.02.2012., korišten Vladin zrakoplov
Napomena: za ostala službena putovanja koja nisu ovdje prikazana, a navedena su pod 
oznakom C), Vladin zrakoplov nije korišten.
E)  Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom 
putovanju:
Službeni put u Bruxelles, 10.02.2012. - 10.02.2012., 532,70 kn 
Službeni put u Bruxelles, 26.03.2012. - 27.03.2012., 14.106,40 kn 
Službeni put u Bruxelles/London, 16.04.2012. - 20.04.2012., 32.465,98 kn 
Službeni put u Sarajevo, 07.05.2012. - 08.05.2012., 4.034,60 kn 
Službeni put u Dubrovnik, 14.05.2012. - 15.05.2012., 1.681,25 kn 
Službeni put u Bruxelles, 28.05.2012. - 29.05.2012., 15.588,80 kn 
Službeni put u Strasbourg, 08.06.2012. - 10.06.2012., 9.690,80 kn 
Službeni put u Rio de Janeiro, 18.06.2012. - 24.06.2012., 48.819,07 kn 
Službeni put u Skopje, 24.06.2012. - 26.06.2012., 10.731,20 kn 
Službeni put u Japan, 06.07.2012. -10.07.2012., 43.430,78 kn 
Službeni put u Bruxelles, 23.07.2012. - 24.07.2012., 9.226,14 kn 
Službeni put u Prištinu, 16.09.2012. - 18.09.2012., 26.102,50 kn 
Službeni put u Dublin/Bruxelles, 20.09.2012. - 25.09.2012., 29.736,61 kn 
Službeni put u Helsinki, 02.11.2012. - 04.11.2012., 9.782,00 kn 
Službeni put u Milano, 11.11.2012. - 13.11.2012., 14.397,20 kn 
Službeni put u Skopje, 21.11.2012. - 22.11.2012., 7.974,34 kn 
Službeni put u Budimpeštu, 02.12.2012. - 03.12.2012., 754,61 kn 
Službeni put u Washington, 04.12.2012. - 09.12.2012., 37.870,58 kn 
Službeni put u Marrakech, 11.12.2012. - 13.12.2012., 20.417,85 kn
Napomena: u stupcu "Iznos putnih troškova po službenom putovanju" uneseni su troškovi 
dnevnica, troškovi avio karata komercijalnim zrakoplovima i troškovi karata za prijevoz 
vlakom. Službeni put koji nije ovdje prikazan, a naveden je pod oznakom C), odnosno službeni 
put u Plitvice je bez putnih troškova u razdjelu Vlade Republike Hrvatske, isti je 0,00 kn.


F)  Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom 
putovanju:
Službeni put u Bruxelles, 26.03.2012. - 27.03.2012., 3.569,09 kn 
Službeni put u Bruxelles/London, 16.04.2012. - 20.04.2012., 11.972,94 kn 
Službeni put u Sarajevo, 07.05.2012. - 08.05.2012., 660,09 kn 
Službeni put u Bruxelles, 28.05.2012. - 29.05.2012., 3.021,99 kn 
Službeni put u Rio de Janeiro, 18.06.2012. - 24.06.2012., 27.759,00 kn 
Službeni put u Skopje, 24.06.2012. - 26.06.2012., 2.881,43 kn 
Službeni put u Japan, 06.07.2012. -10.07.2012., 10.109,45 kn 
Službeni put u Bruxelles, 23.07.2012. - 24.07.2012., 1.211,20 kn 
Službeni put u Prištinu, 16.09.2012. - 18.09.2012., 5.355,19 kn 
Službeni put u Dublin/Bruxelles, 20.09.2012. - 25.09.2012., 19.476,57 kn 
Službeni put u Helsinki, 02.11.2012. - 04.11.2012., 2.413,62 kn 
Službeni put u Skopje, 21.11.2012. - 22.11.2012., 829,16 kn 
Službeni put u Budimpeštu, 02.12.2012. - 03.12.2012., 2.659,72 kn 
Službeni put u Washington, 04.12.2012. - 09.12.2012., 6.522,05 kn 
Službeni put u Marrakech, 11.12.2012. - 13.12.2012., 6.118,17
Napomena: službena putovanja koja nisu ovdje prikazana, a navedena su pod oznakom C), su 
bez troškova smještaja u razdjelu Vlade Republike Hrvatske, odnosno isti su 0,00 kn
G)  Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom 
službenom putovanju:
Službeni put u Bruxelles/London, 16.04.2012. - 20.04.2012, 646,72 kn
Napomena: službena putovanja koja nisu ovdje prikazana, a navedena su pod oznakom C), su 
bez troškova reprezentacije u razdjelu Vlade Republike Hrvatske, odnosno isti su 0,00 kn.
S poštovanjem,
službenica za informiranje Vlade RH
SN
I
tu
Ida®lsić Duić
I