Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Putni troškovi za Dobrovića, ministra zaštite okoliša i prirode u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu'.