Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Dali je i gdje dozvoljeno pušenje u krugu, dvorištu i zgradama KBC-a.'.