Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Naslovna strana Ugovora o istraÅživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenih sa Ina d.d. i sa Vermilion Zagreb Exploration'.